Miljøhensyn får større og større betydning, og rengøringsbranchen har en forpligtelse til at handle ansvarligt. Vi hjælper vores kunder med at tage hensyn til miljøet.

Alfa-Ren tænker langsigtet over, hvilke rengøringsmidler, maskiner og andre hjælpemidler, der benyttes. Vi sørger for, at de rengøringsmidler, der benyttes ikke indeholder skadelige og miljøbelastende stoffer. Vi stræber efter altid at tilbyde vores kunder den sikreste og mest miljøvenlige erhvervsrengøring. Derfor følger vi med i, hvad der sker i branchen og kan altid tilbyde de nyeste teknikker og metoder.

Vi tilbyder miljørigtige løsninger til vores kunder der garanterer:

  • Den højest mulige andel af Svanemærkede rengøringsmidler
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Rigtig dosering og vandforbrug
  • Rette arbejdsmetoder og ergonomi
  • Erhvervsrengøring af højeste kvalitet

Vores leverandører er miljøansvarlige virksomheder, der tilbyder miljørigtige produkter, udstyr og maskiner. Vores medarbejders miljøbevidsthed skal øges gennem dialog og uddannelse for at vi hele tiden skal arbejde på at forbedre det indre miljø og begrænse ydre miljøpåvirkninger. Alle nye produkter, redskaber og maskiner godkendes af sikkerhedsudvalget inden ibrugtagning.

Luk menu